Aktuality

 

WEBINÁŘ

Zásadní změny v personální a mzdové oblasti od roku 2021

Určeno: Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace.

Přínos / Cíl: Na webináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Očekávat můžete celou řadu názorných příkladů, vzorů i postupů včetně praktické ukázky vyplnění vybraných tiskopisů.

Termín: 15. ledna 2021, 09.00 – 14.00 hod.

Místo konání: webinář ON-LINE

Přednáší Zdeněk Křížek – specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech.

Pozvánka

Přihláška

V souvislosti s okolnostmi ohledně COVID-19 a nucenými vládními opatřeními  si Vás dovolujeme informovat o přeložení plánovaných prezentačních akcí

„Veletrh perspektivy řemesel 2020“ a „Od vzdělání k zaměstnání“

na leden 2021.

Nové termíny: Domažlice 19. 01. 2021

                      Stod         27. 01. 2021

 

PŘIPRAVUJEME

prezentační akce škol a firem

 

21. 10. 2020 "Veletrh perspektivy řemesel 2020"

kulturní dům Stod

 

      05. 11. 2020 "Od vzdělání k zaměstnání"

MKS Domažlice

V souvislosti s okolnostmi ohledně COVID-19 a nucenými vládními opatřeními si Vás dovolujeme informovat

o ZRUŠENÍ plánovaného semináře 

Personální a mzdová problematika v roce 2020 – zkušenosti a praktické poznatky z praxe

 

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DOMAŽLICE

si Vás dovoluje pozvat na

SEMINÁŘ

Personální a mzdová problematika v roce 2020 – zkušenosti a praktické poznatky z praxe

Určeno: Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace.

Přínos / Cíl: Na semináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Očekávat můžete celou řadu názorných příkladů, vzorů i postupů včetně praktické ukázky vyplnění vybraných tiskopisů.

Termín                         29. dubna 2020, 09.00 – 14.00 hod.

Místo konání            Haltravská 438, 344 01 Domažlice

 Přednáší                     Zdeněk Křížek – specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený lektor            kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech.

Program

ZÁKONÍK PRÁCE Z POHLEDU PERSONALISTŮ V ROCE 2020:
Praktické zkušenosti při přijímání zaměstnanců – požadované doklady v rámci přijímacího řízení. Osobní dotazník a archivace dokladů. Informování o obsahu pracovního poměru. Výkon práce při mateřské a rodičovské dovolené. Navrhované změny v Zákoníku práce od 1.7. a 1.1.2021 – základní informace. Zákon o inspekci práce.

DOHODY O PRACÍCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR (DPP a DPČ): Základní zásady při uzavírání těchto pracovněprávních vztahů. Nároky zaměstnanců činných na základě DPČ nebo DPP – odměna, splatnost odměny, dovolená, náhrady, příplatky, pracovní cesty. Dopady výkonu práce zaměstnanců činných na základě DPP a DPČ na důchodové pojištění. Komplexní výklad.

DOVOLENÁ V ROCE 2020: Princip určení výměry dovolené, dovolená a mateřská dovolená, dovolená při zkrácené pracovní době, dovolená u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, převod zůstatku dovolené z roku do roku • vnitřní firemní předpisy • pracovní řád. Příklady na výpočet dovolené. Navrhovaná zásadní změna pro výpočet dovolené od roku 2021.

PRACOVNÍ DOBA V ROCE 2020 – ZÁKLADNÍ ZÁSADNÍ INFORMACE: Určení pracovní doby, práce doma, nerovnoměrná pracovní doba, přestávky v práci – mezi směnami a v týdnu, evidence pracovní doby v roce 2020, práce přesčas a ve svátek.

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2020 – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE:
Vyhláška o úrazovém pojištění a další prováděcí předpisy. Povinnosti zaměstnavatelů v agendě úrazového pojištění – nejdůležitější pojmy. Náhrady za újmu na zdraví – výpočet.

PŘEKÁŽKY V PRÁCI PODLE ZÁKONÍKU PRÁCE A NAŘÍZENÍ VLÁDY 590/2006: Překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele. S náhradou mzdy a bez náhrady mzdy.

ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI: Povinnosti zaměstnavatelů vůči Úřadu práce. Předávání informací o průměrném výdělku zaměstnance – budoucího uchazeče o zaměstnání pro výpočet podpory v nezaměstnanosti. Problematika agenturního zaměstnávání – agentura práce, uživatel a agenturní zaměstnanec. Povinnosti agentury práce, uživatele a agenturního zaměstnance. Problémy, které mohou nastat při agenturním zaměstnávání. Nelegální práce. Tzv. zastřené zaměstnání.

DALŠÍ PRAKTICKÉ INFORMACE PRO ROK 2020:
Výpočet srážek ze mzdy od 1.4. a od 1.7.2020 – nové nezabavitelné částky. Zásadní důležité informace. Stanovisko ministerstva spravedlnosti – podávání informací exekutorovi, součinnost. Zásadní omezení práv exekutora.

Archivační a skartační řád. Skartační protokol. ZKUŠENOSTI S E-NESCHOPENKAMI.

Karanténa –koronavirus. Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí k této překážce v práci.

 ZÁVĚR, DISKUZE. 

Splatnost a uzávěrka přihlášek nejpozději do 24. 04. 2020

                                                                                                        

leták 2019 od vzdelani e mail

 

 

Veletrh 2019

 

PŘIPRAVUJEME 

prezentační akce škol a firem

 

23. 10. 2019  "Veletrh perspektivy řemesel 2019"

kulturní dům Stod

 

19. 11. 2019 "Od vzdělání k zaměstnání"

MKS Domažlice