Aktuality

Zařazení do pilotního projektu: Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny

Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) se zapojila do pilotního projektu Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny (dále jen „pilotní projekt“). Tento projekt spouští Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími ministerstvy. Cílem pilotního projektu je dosáhnout časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké a modré karty pro specialisty z Ukrajiny, kteří budou na území ČR vykonávat vysoce kvalifikovanou práci v oblasti výroby nebo služeb. Jedná se o pracovníky, kteří jsou dle platného znění aktualizované klasifikace CZ-ISCO zpravidla zařazeni do hlavních tříd 1 – 3.  V případě Vašeho zájmu o zaměstnávání středně a nízko kvalifikovaných zaměstnanců jsme pro Vás připravili ve spolupráci s příslušnými ministerstvy projekt Režim Ukrajina.


Jednou z podmínek pro zařazení zaměstnavatele do tohoto projektu je doporučení české podnikatelské reprezentace, které bude společně s dalšími organizacemi vydávat i HK ČR. Doporučení bude možno získat přímo od HK ČR, ale rovněž prostřednictvím krajských a regionálních hospodářských komor.


Co a jak musí doložit žadatel o doporučení k zařazení do pilotního projektu?


1) Žadatel musí vyplnit níže přiloženou žádost. Upozorňujeme, že v žádosti o doporučení je nutno zařadit požadovanou pracovní pozici dle klasifikace CZ-ISCO. Příslušný název požadované pozice a její kód podle aktualizované oficiální klasifikace zaměstnání CZ-ISCO lze nalézt na stránkách Českého statistického úřadu.


2) Žadatel o doporučení má dvě možnosti podání vyplněné žádosti. Preferovanou variantou je podání žádosti prostřednictvím datové schránky. Pokud tak není možné učinit, lze žádost rovněž podat osobně v sídle HK ČR a KHK. V případě osobního podání    žadatel musí doložit:
- plnou moc, pokud sám není oprávněn zastupovat společnost 
- platný občanský průkaz nebo pas.


3) Seznam kontaktních míst pro podání žádosti o zařazení do pilotního projektu (u komor, které disponují datovou schránkou, je ID datové schránky uvedena):

Hospodářská komora České republiky - ID datové schránky: 9nqab6b

Zásadní dokumenty týkající se pilotního projektu (viz soubory níže):

 •  Usnesení vlády České republiky ze dne 9. listopadu 2015 č. 912 
 •  Pilotní projekt: Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny 
 •  Žádost o vydání doporučení pro zařazení do pilotního projektu: Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně pilotního projektu kontaktuje Mgr. Tomáše Zeleného z Odboru pro usnadňování obchodu a služeb na emailové adrese:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

BURZA PRÁCE v Domažlicích

Okresní hospodářská komora Domažlice ve spolupráci s Úřadem práce ČR kontaktní pracoviště Domažlice organizovala další  BURZU PRÁCE, která se konala dne 28. dubna 2016 v MKS Domažlice. Akce se zúčastnilo celkem 11 zajímavých a významných firem, které nabízely cca 129 volných pracovních pozic z různých oborů. Nabídka práce byla velmi pestrá, nabízeny byly profese s technickou specializací, řidiči nákladních aut. Firmy měly zájem o montážní dělníky, svářeče, zedníky, kuchaře, obchodní zástupce, seřizovače a obsluhu obráběcích strojů a další. Šanci najít práci měli zájemci o práci s výučním listem, středoškolským vzděláním a také vysokoškoláci, ale příležitost měli i zájemci o práci bez vzdělání. 

Poradenství nezaměstnaným zajišťoval Úřad práce Domažlice, přičemž o jejich služby byl velký zájem. Na burzu zavítalo více jak 320 zájemců o práci a 50 studentů středních škol a učilišť. Podobnými akcemi chce Okresní hospodářská komora Domažlice pomoci firmám i v budoucnu.

Volné pracovní pozice

S politováním Vám sdělujeme, že seminář "CELNÍ KODEX UNIE"

jsme nuceni z mimořádných důvodů ZRUŠIT !!!

OKRESNÍ  HOSPODÁŘSKÁ  KOMORA  DOMAŽLICE

ve spolupráci

s Celním úřadem pro Plzeňský kraj

si Vás dovoluje pozvat na

 SEMINÁŘ

 Novelizovaný CELNÍ KODEX UNIE

 změny s účinností od 01. 05. 2016

Termín                           20. dubna 2016, 09.00 – 13.00 hod.

a místo konání               (08.30 hod. prezentace účastníků)

                                     salonek restaurace VIOLA, Thomayerova 170, 344 01 Domažlice

Přednáší                     mjr.Mgr.Bc.Luděk Reitšpies –vedoucí odboru Celního, Celní úřad pro Plzeňský kraj

                                    npor. Jan Špiroch,DiS –vedoucí oddělení Celního-Plzeň, Celní úřad pro Plzeňský kraj

Program: Nejdůležitější změny v celním řízení v návaznosti na nabytí účinnosti nové celní legislativy

 • Zákon ze dne …….2016, celní zákon (v současné době projednán v 1. čtení na 42. schůzi PS PČR, sněmovní tisk 716, předpokládaná účinnost přelom měsíce června a července, či první polovina měsíce července)
  • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie
  • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie
  • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie
  • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/341 ze dne 17. prosince 2015 kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446

Závěr semináře, diskuse.

Účastnický                  500,- Kč vč. 21 % DPH pro členy OHK Domažlice

poplatek                      700,- Kč vč. 21 % DPH pro ostatní účastníky

Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře a občerstvení.

Svoji účast potvrzujte pomocí závazné přihlášky na email : info@ohkdomazlice.cz nejpozději do 15. 04. 2016

Účastnické poplatky uhraďte nejpozději do 15. 04. 2016 na účet OHK Domažlice č. 5471990277/0100

s var.s.:3, spec.s. : IČ Vaší firmy. OHK Domažlice není plátcem DPH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

CELNÍ KODEX UNIE - přihláška

INTERTOOL 2016 a slovinsko-slovensko-česká B2B setkání VE VÍDNI

Blíží se největší vídeňské veletrhy průmyslových technologií a inovací v Rakousku INTERTOOL 10.-13. 5. 2016 (www.intertool.at) a SMART AUTOMATION AUSTRIA - 10.-12. 5. 2016 (www.smart-automation.at), které se konají jednou za 2 roky.

Rádi bychom Vás informovali, že během veletrhu proběhne dne 10. května 2016 INTERNATIONAL BUSINESS DAY, v rámci kterého jsou ve spolupráci s hospodářskou komorou Slovinska a Bratislavskou regionální komorou SOPK naplánována slovinsko-slovensko-česká B2B setkání. Programu se zúčastní také HK Minsk (Bělorusko).

Máte možnost využít také katalogové prezentace - vhodné pro firmy z oborů, které oborově nespadají do veletrhu, např. vzdělávání, logistika, bezpečnost práce, investiční služby, technické překlady, tlumočení aj. Formou katalogové prezentace se představí také odborná česká média, např. Czechindustry, Buildinfo, Energetika, MM průmyslové spektrum a další.

Využijte této šance prohlédnout si zdarma na jednom místě v krásné Vídni nejnovější trendy vývoje rakouského průmyslu, načerpat nové inspirace a získat nové obchodní kontakty.

Pro včasnou registraci ohledně účasti na slovinsko-slovensko-českém B2B setkání, zájmu o katalogovou prezentaci či vstupenky, kontaktujte prosím paní Lenku Kotlárovou z Schwarz & Partner, spol. s r. o.

Kontaktní osoba:
Lenka Kotllárová
Schwarz & Partner, spol. s r. o.
Benediktská 5/691, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 603 278 654
Email:
veletrhy@sp.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednotné přijímačky, maturita z matiky?

Sněmovna ve středu 9. 3. 2016 schválila novelu školského zákona, která zavádí několik novinek. Ty se dotknou především středoškoláků, na které od příštího roku čekají jednotné přijímací zkoušky z češtiny a literatury i matematiky. Výjimku budou mít střední školy s talentovou zkouškou, tedy konzervatoře, umělecké školy a sportovní gymnázia.

Obory, pro které bude maturita z matematiky povinná, má stanovit vláda nařízením. Maturanti tak budou mít od školního roku 2020/2021 tři povinné předměty, vedle matematiky ještě češtinu a cizí jazyk.

„Navazujeme na pilotní ověřování, které ověřilo životaschopnost této jednotné přijímací zkoušky i její přínosnost pro praxi. Drtivá většina škol, která byla do tohoto pilotního ověřování zapojena, osvědčila výhodnost centrálních jednotných přijímacích zkoušek,“ vysvětlila Valachová. 

Více se dozvíte v souvisejícím článku.

Nový mýtný systém v Belgii od 1. dubna 2016

Podle aktuálních informací z belgických úřadů bude nový mýtný systém v Belgii spuštěný od 1. dubna letošního roku. Od tohoto data budou muset být všechna vozidla, s hmotností vyšší než 3,5 tuny, vybavena palubní jednotkou (OBU).

Mýto se bude vybírat na dálnicích, krajských a městských cestách. OBU jednotka musí být zapnutá vždy, když jezdíte po zpoplatněných úsecích. Výpočet sazeb bude na bázi vzdálenosti.
Podrobnosti jsou pro Vás připraveny na stránce:
Důležitá informace o belgickém mýtě.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leták 2016 web

OKRESNÍ  HOSPODÁŘSKÁ  KOMORA  DOMAŽLICE

si Vás dovoluje pozvat na

 CELODENNÍ SEMINÁŘ

Mzdová a personální agenda krok za krokem v roce 2016

Tento aplikační seminář je určen pro personalisty a mzdové účetní. Na semináři se účastníci seznámí s poslední legislativní úpravou v personální a mzdové oblasti nejen formou výkladu, ale i pomocí názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených vzorů.

Termín                           30. března 2016, 09.00 – 15.00 hod.

a místo konání               (08.30 hod. prezentace účastníků)

                                        Haltravská 438, 344 01 Domažlice

 Přednáší                        Zdeněk Křížek – odborník na mzdově personální problematiku, dlouhodobě působil na ČSSZ ve vedoucích pozicích, již od roku 1997 se  věnuje lektorské a poradenské činnosti Dále je od roku 2006 statutárním zástupcem v účetní společnosti DAKREZ s.r.o..

  Program:

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovněprávních vztahů, zaměstnávání cizinců

Povinnosti zaměstnavatele před uzavřením pracovněprávního vztahu – pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce – náležitosti pracovní smlouvy a její další příslušenství, náležitosti DPČ a DPP. Pracovněprávní agenda zaměstnavatele – osobní spis zaměstnance, evidence o zaměstnancích. Nelegální práce. Zaměstnávání cizinců a občanů evropské unie. Povinnosti zaměstnavatelů.  Vazby Zákoníku práce na Nový občanský zákoník v roce 2016. Zákon o zaměstnanosti v roce 2015 a 2016. Zákon o inspekci práce.

 Povinnosti zaměstnavatele při nástupu zaměstnance

Založení mzdového listu a jeho náležitosti, předání mzdového nebo platového výměru. Ohlašovací povinnost k jednotlivým institucím – přihlášení zaměstnance na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Založení evidenčního listu důchodového pojištění. Zákon o zdravotnických službách – vstupní prohlídky zaměstnanců, a další zdravotní způsobilost k výkonu práce v roce 2016. Další povinnosti zaměstnavatele – ochrana osobních údajů. Názorné ukázky – vnitřních firemních předpisů k zajištění pracovně lékařských prohlídek, vzory tiskopisů, doporučené postupy.

 Povinnosti zaměstnavatele při trvání pracovněprávního vztahu v průběhu a na konci měsíce

Základní pojmy – mzda, plat, odměna. Povinnosti ke zdravotním pojišťovnám – odvod pojistného, termíny, závazné tiskopisy, oznamovací povinnosti, zvláštnosti při odvodové povinnosti zdravotního pojištění – pojmy dopočet do minimálního vyměřovacího základu, dopočet z minimálního vyměřovacího základu, atd. Povinnosti v sociálním zabezpečení – odvod pojistného, tiskopisy, termíny.     

Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovněprávního vztahu zaměstnance.

Povinnosti vydat zaměstnancům zápočtový list, evidenční list důchodového pojištění, doklady z osobního spisu, ohlašovací povinnost vůči správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně – odhlášení zaměstnance.

 Povinnosti zaměstnavatele po ukončení kalendářního roku

Uzavření mzdového listu, zpracování ročního vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za zaměstnavatele a zaměstnancům. Roční uzavření a odesílání evidenčních listů důchodového pojištění. Úkoly zaměstnavatelů v sociálním zabezpečení v roce 2015.

 Odpovědnost mzdové účetní za škodu, archivace dokladů, statistika ve mzdové účtárně

Chyby z nedbalosti, bezdůvodné obohacování. Archivace mzdových a personálních údajů. Archivace dokladů ve vztahu k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, k daním. Obecná statistika, evidenční počet zaměstnanců, přepočtený počet u osob se zdravotním postižením.

 Problematika pracovní doby, dovolené, překážek v práci

Pracovní doba a její možné formy. Přestávky v práci. Dovolená – druhy dovolené, poměrná část dovolené, délka dovolené, krácení dovolené, čerpání dovolené a její převod z roku do roku, přerušení čerpání dovolené na straně zaměstnance a zaměstnavatele, dovolená a mateřská dovolená, náhrada mzdy za dovolenou. Doporučené vzory, názorné příklady pro rok 2016.  Překážky v práci – na straně zaměstnance a zaměstnavatele, důležité osobní překážky, výkon veřejné funkce, výkon občanské povinnosti, jiné úkony v obecném zájmu atd…… . Pracovní úrazy v roce 2015 a 2016  –  změny.

 Výpočet mzdy, platu, zúčtování mzdy a platu. Průměrný výdělek a jeho formy, příplatky ke mzdě a platu.  Srážky ze mzdy, platu nebo odměny.

Mzda a její formy. Zaručená mzda, minimální mzda. Nařízení vlády 567/2006 Sb. o zařazování zaměstnanců odměňovaných mzdou od roku 2016. Plat – zařazování zaměstnanců odměňovaných platem – Nařízení vlády 564/2006 Sb. o zařazování zaměstnanců odměňovaných platem. Katalog prací. Průměrný výdělek – stanovení průměrného výdělku, příjmy, které se do průměrného výdělku zahrnují a které se vylučují, pravděpodobný průměrný výdělek, průměrný výdělek hodinový a měsíční. Průměrný výdělek u dohod o pracovní činnosti a provedení práce. Příplatek za práci přesčas, ve svátek, za sobotu a neděli, noční přípatek, příplatek za ztížené zdravotní prostředí. Náhrada mzdy místo příplatku za práci ve svátek a přesčas – rozdíly mezi mzdou a platem. Odměna za pracovní pohotovost. Názorné příklady výpočtů.

 Srážky ze mzdy, platu z odměny v roce 2015 a 2016. Povinnosti mzdové účetní při provádění srážek podle Zákoníku práce, Občanského soudního řádu a dalších právních předpisů. Exekuční tituly – rozhodnutí, usnesení soudu, exekuční příkaz, platební výměr, výkaz nedoplatků, rozhodnutí o pokutě. Srážky z jiných příjmů. Dohody o srážkách ze mzdy ve smyslu Zákoníku práce. Pořadí určení srážek ze mzdy, platu nebo odměny. Datová schránka a exekuční tituly. Změny plátce mzdy. Srážky při oddlužení – osobní bankrot. Srážky z dávek nemocenského pojištění. Postup výpočtu.  Názorné příklady a doporučené postupy.

 Závěr semináře, diskuse.

 

Účastnický                  1.490,- Kč vč. 21 % DPH pro členy OHK Domažlice

poplatek                      1.990,- Kč vč. 21 % DPH pro ostatní účastníky

 Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře a občerstvení.

 

Svoji účast potvrzujte pomocí závazné přihlášky na email : info@ohkdomazlice.cz  nejpozději do 25. 03. 2016

 Přihláška

Účastnické poplatky uhraďte nejpozději do 25. 03. 2016 na účet OHK Domažlice č. 5471990277/0100

s var.s.:1, spec.s. : IČ Vaší firmy. OHK Domažlice není plátcem DPH.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------