Aktuality

 

Cesta pro mladé - stáže ve firmách

Hledáte do svého týmu mladé a nadané lidi? Chcete předávat své zkušenosti dál? Zapojte se do nového projektu FDV Cesta k uplatnění na trhu práce neboli Cesta pro mladé.

Cesta pro mladé představuje komplexní vzdělávací kurz, který je určen pro studenty posledních ročníků SŠ, VOŠ, VŠ nebo jednoletých jazykových škol, kteří absolvují praktickou část kurzu ve vybrané společnosti.

V rámci kurzu si tak můžete nezávazně vyzkoušet potenciálního zaměstnance, získáte cenného angažovaného pomocníka a pomůžete tak zvýšit konkurenceschopnost budoucích absolventů.

Předejte své zkušenosti mladým cílevědomým studentům, kteří mají o váš obor zájem. 
 
Zapojení firem má své podmínky. Zjistěte proto, zda se může do projektu zapojit i vaše společnost. Veškeré informace najdete v článku „Může se i vaše společnost zapojit?“.
S důležitými dokumenty a podrobnými pravidly vzdělávacího kurzu se můžete seznámit zde>>.
 
Podívejte se také na dostupné pozice, ke kterým lze zahájit kurz. Jejich seznam i konkrétní požadavky najdete zde>>.  
 
Spuštění projektu je plánováno na září 2016.
 
 Více informací naleznete na stránkách projektu: www.cestapromlade.cz.

     M Ě S T O     D O M A Ž L I C E

                                           a

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DOMAŽLICE

        _______________________________________________

P O Z V Á N K A

Město Domažlice a Okresní hospodářská komora Domažlice si Vás dovolují pozvat

na setkání u kulatého stolu ředitelů a výchovných poradců úplných základních škol se zástupci a řediteli středních škol a zaměstnavatelů na Domažlicku, dále s představiteli Úřadu práce, zástupci Okresní hospodářské komory a odborů školství ORP Domažlice, Horšovský Týn.

Datum konání:

19. 09. 2016 od 14.00 hod

Místo konání:

Městský úřad Domažlice – zasedací místnost

Občerstvení zajištěno

Město Domažlice ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Domažlice se rozhodlo navázat na iniciativu Plzeňského kraje a Komise pro podporu technického vzdělávání a uskutečnit setkání u kulatého stolu ředitelů a výchovných poradců základních a středních škol se zástupci významných zaměstnavatelů v technických oborech. Za účelem zjištění stavu nezaměstnanosti a poptávky po řemeslných a technicky vzdělaných lidech na trhu práce v našem regionu jsme požádali o účast zástupce z Úřadu práce. Přizváni byli též zástupci odborů školství ORP na území okresu Domažlice.

Cílem tohoto setkání je podpořit zájem o technické vzdělávání na základních školách, zjištění potřeb technicky vzdělaných a řemeslně zručných lidí pro zaměstnavatele a firmy na Domažlicku a v přilehlých dopravně dostupných oblastech.

Očekáváme, že to bude znamenat přínos rovněž pro pozvané firmy.  Od 1. 4. 2014 totiž vstoupil v platnost zákon o daňových úlevách pro firmy poskytující odborné praxe. Ve spolupráci se středními školami zaměřenými na technické vzdělávání v našem regionu by si tak mohly zajistit nejen odborné pracovníky do budoucna, ale také uplatnit úlevu na dani při poskytnutí praxe, a to nejen na ty žáky, které v budoucnu budou moci zaměstnat.

Program jednání:

Zájem žáků o technicky zaměřené obory na středních školách v roce 2015, 2016, návštěvy žáků 2. stupně ve školách zaměřujících se na technické vzdělávání, návštěvy provozů firem a podniků v oblasti Domažlicka.

Nezaměstnanost a potřeba lidí s technickým vzděláním.

Potřeba technicky vzdělaných a řemeslně zručných lidí v jednotlivých firmách v daném regionu.

Diskuse

                  Na setkání s Vámi se těší 

                                                                                    Ing. Miroslav Mach v. r.

                                                                                   starosta města Domažlice

 

                                                                                     Olga Votavová v. r.

                                                                       ředitelka Okresní hospodářské komory Domažlice                

Zařazení do pilotního projektu: Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny

Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) se zapojila do pilotního projektu Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny (dále jen „pilotní projekt“). Tento projekt spouští Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími ministerstvy. Cílem pilotního projektu je dosáhnout časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké a modré karty pro specialisty z Ukrajiny, kteří budou na území ČR vykonávat vysoce kvalifikovanou práci v oblasti výroby nebo služeb. Jedná se o pracovníky, kteří jsou dle platného znění aktualizované klasifikace CZ-ISCO zpravidla zařazeni do hlavních tříd 1 – 3.  V případě Vašeho zájmu o zaměstnávání středně a nízko kvalifikovaných zaměstnanců jsme pro Vás připravili ve spolupráci s příslušnými ministerstvy projekt Režim Ukrajina.


Jednou z podmínek pro zařazení zaměstnavatele do tohoto projektu je doporučení české podnikatelské reprezentace, které bude společně s dalšími organizacemi vydávat i HK ČR. Doporučení bude možno získat přímo od HK ČR, ale rovněž prostřednictvím krajských a regionálních hospodářských komor.


Co a jak musí doložit žadatel o doporučení k zařazení do pilotního projektu?


1) Žadatel musí vyplnit níže přiloženou žádost. Upozorňujeme, že v žádosti o doporučení je nutno zařadit požadovanou pracovní pozici dle klasifikace CZ-ISCO. Příslušný název požadované pozice a její kód podle aktualizované oficiální klasifikace zaměstnání CZ-ISCO lze nalézt na stránkách Českého statistického úřadu.


2) Žadatel o doporučení má dvě možnosti podání vyplněné žádosti. Preferovanou variantou je podání žádosti prostřednictvím datové schránky. Pokud tak není možné učinit, lze žádost rovněž podat osobně v sídle HK ČR a KHK. V případě osobního podání    žadatel musí doložit:
- plnou moc, pokud sám není oprávněn zastupovat společnost 
- platný občanský průkaz nebo pas.


3) Seznam kontaktních míst pro podání žádosti o zařazení do pilotního projektu (u komor, které disponují datovou schránkou, je ID datové schránky uvedena):

Hospodářská komora České republiky - ID datové schránky: 9nqab6b

Zásadní dokumenty týkající se pilotního projektu (viz soubory níže):

 •  Usnesení vlády České republiky ze dne 9. listopadu 2015 č. 912 
 •  Pilotní projekt: Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny 
 •  Žádost o vydání doporučení pro zařazení do pilotního projektu: Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně pilotního projektu kontaktuje Mgr. Tomáše Zeleného z Odboru pro usnadňování obchodu a služeb na emailové adrese:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

BURZA PRÁCE v Domažlicích

Okresní hospodářská komora Domažlice ve spolupráci s Úřadem práce ČR kontaktní pracoviště Domažlice organizovala další  BURZU PRÁCE, která se konala dne 28. dubna 2016 v MKS Domažlice. Akce se zúčastnilo celkem 11 zajímavých a významných firem, které nabízely cca 129 volných pracovních pozic z různých oborů. Nabídka práce byla velmi pestrá, nabízeny byly profese s technickou specializací, řidiči nákladních aut. Firmy měly zájem o montážní dělníky, svářeče, zedníky, kuchaře, obchodní zástupce, seřizovače a obsluhu obráběcích strojů a další. Šanci najít práci měli zájemci o práci s výučním listem, středoškolským vzděláním a také vysokoškoláci, ale příležitost měli i zájemci o práci bez vzdělání. 

Poradenství nezaměstnaným zajišťoval Úřad práce Domažlice, přičemž o jejich služby byl velký zájem. Na burzu zavítalo více jak 320 zájemců o práci a 50 studentů středních škol a učilišť. Podobnými akcemi chce Okresní hospodářská komora Domažlice pomoci firmám i v budoucnu.

Volné pracovní pozice

S politováním Vám sdělujeme, že seminář "CELNÍ KODEX UNIE"

jsme nuceni z mimořádných důvodů ZRUŠIT !!!

OKRESNÍ  HOSPODÁŘSKÁ  KOMORA  DOMAŽLICE

ve spolupráci

s Celním úřadem pro Plzeňský kraj

si Vás dovoluje pozvat na

 SEMINÁŘ

 Novelizovaný CELNÍ KODEX UNIE

 změny s účinností od 01. 05. 2016

Termín                           20. dubna 2016, 09.00 – 13.00 hod.

a místo konání               (08.30 hod. prezentace účastníků)

                                     salonek restaurace VIOLA, Thomayerova 170, 344 01 Domažlice

Přednáší                     mjr.Mgr.Bc.Luděk Reitšpies –vedoucí odboru Celního, Celní úřad pro Plzeňský kraj

                                    npor. Jan Špiroch,DiS –vedoucí oddělení Celního-Plzeň, Celní úřad pro Plzeňský kraj

Program: Nejdůležitější změny v celním řízení v návaznosti na nabytí účinnosti nové celní legislativy

 • Zákon ze dne …….2016, celní zákon (v současné době projednán v 1. čtení na 42. schůzi PS PČR, sněmovní tisk 716, předpokládaná účinnost přelom měsíce června a července, či první polovina měsíce července)
  • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie
  • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie
  • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie
  • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/341 ze dne 17. prosince 2015 kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446

Závěr semináře, diskuse.

Účastnický                  500,- Kč vč. 21 % DPH pro členy OHK Domažlice

poplatek                      700,- Kč vč. 21 % DPH pro ostatní účastníky

Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře a občerstvení.

Svoji účast potvrzujte pomocí závazné přihlášky na email : info@ohkdomazlice.cz nejpozději do 15. 04. 2016

Účastnické poplatky uhraďte nejpozději do 15. 04. 2016 na účet OHK Domažlice č. 5471990277/0100

s var.s.:3, spec.s. : IČ Vaší firmy. OHK Domažlice není plátcem DPH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

CELNÍ KODEX UNIE - přihláška

INTERTOOL 2016 a slovinsko-slovensko-česká B2B setkání VE VÍDNI

Blíží se největší vídeňské veletrhy průmyslových technologií a inovací v Rakousku INTERTOOL 10.-13. 5. 2016 (www.intertool.at) a SMART AUTOMATION AUSTRIA - 10.-12. 5. 2016 (www.smart-automation.at), které se konají jednou za 2 roky.

Rádi bychom Vás informovali, že během veletrhu proběhne dne 10. května 2016 INTERNATIONAL BUSINESS DAY, v rámci kterého jsou ve spolupráci s hospodářskou komorou Slovinska a Bratislavskou regionální komorou SOPK naplánována slovinsko-slovensko-česká B2B setkání. Programu se zúčastní také HK Minsk (Bělorusko).

Máte možnost využít také katalogové prezentace - vhodné pro firmy z oborů, které oborově nespadají do veletrhu, např. vzdělávání, logistika, bezpečnost práce, investiční služby, technické překlady, tlumočení aj. Formou katalogové prezentace se představí také odborná česká média, např. Czechindustry, Buildinfo, Energetika, MM průmyslové spektrum a další.

Využijte této šance prohlédnout si zdarma na jednom místě v krásné Vídni nejnovější trendy vývoje rakouského průmyslu, načerpat nové inspirace a získat nové obchodní kontakty.

Pro včasnou registraci ohledně účasti na slovinsko-slovensko-českém B2B setkání, zájmu o katalogovou prezentaci či vstupenky, kontaktujte prosím paní Lenku Kotlárovou z Schwarz & Partner, spol. s r. o.

Kontaktní osoba:
Lenka Kotllárová
Schwarz & Partner, spol. s r. o.
Benediktská 5/691, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 603 278 654
Email:
veletrhy@sp.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednotné přijímačky, maturita z matiky?

Sněmovna ve středu 9. 3. 2016 schválila novelu školského zákona, která zavádí několik novinek. Ty se dotknou především středoškoláků, na které od příštího roku čekají jednotné přijímací zkoušky z češtiny a literatury i matematiky. Výjimku budou mít střední školy s talentovou zkouškou, tedy konzervatoře, umělecké školy a sportovní gymnázia.

Obory, pro které bude maturita z matematiky povinná, má stanovit vláda nařízením. Maturanti tak budou mít od školního roku 2020/2021 tři povinné předměty, vedle matematiky ještě češtinu a cizí jazyk.

„Navazujeme na pilotní ověřování, které ověřilo životaschopnost této jednotné přijímací zkoušky i její přínosnost pro praxi. Drtivá většina škol, která byla do tohoto pilotního ověřování zapojena, osvědčila výhodnost centrálních jednotných přijímacích zkoušek,“ vysvětlila Valachová. 

Více se dozvíte v souvisejícím článku.

Nový mýtný systém v Belgii od 1. dubna 2016

Podle aktuálních informací z belgických úřadů bude nový mýtný systém v Belgii spuštěný od 1. dubna letošního roku. Od tohoto data budou muset být všechna vozidla, s hmotností vyšší než 3,5 tuny, vybavena palubní jednotkou (OBU).

Mýto se bude vybírat na dálnicích, krajských a městských cestách. OBU jednotka musí být zapnutá vždy, když jezdíte po zpoplatněných úsecích. Výpočet sazeb bude na bázi vzdálenosti.
Podrobnosti jsou pro Vás připraveny na stránce:
Důležitá informace o belgickém mýtě.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------