Nová profese

Portál NováProfese přináší informace o akcích dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji. Snaží se obyvatelům kraje usnadnit orientaci v této oblasti a ulehčit komunikaci se vzdělávacími subjekty.

Součástí služeb portálu proto je jak sběr informací o vzdělavatelích působících v Plzeňském kraji a jejich kurzech či seminářích, tak i prezentace těchto informací veřejnosti uživatelsky příjemným způsobem. Další profesní vzdělávání je přímo spjaté s výkonem určitého povolání či zaměstnaní, a to po ukončení počátečního vzdělávání, tj. absolvování základní, střední nebo vysoké školy.

Nevede tedy k získání určitého stupně vzdělání, přesto je nedílnou součástí aktivního pracovního života každého člověka, který si jeho prostřednictvím doplňuje nebo rozšiřuje svou kvalifikaci, popřípadě získává kvalifikaci zcela novou.

Věříme, že portál najde široké užití nejen mezi zájemci o vzdělávání, ale bude přínosem i pro vzdělavatele, zaměstnavatele, úřady a jiné organizace v Plzeňském kraji.

Od 1. dubna 2009 se na správě portálu podílí Krajská hospodářská komora Plzeňského kraje v rámci projektu "My jsme Evropa!". Jednotlivé Okresní hospodářské komory prezentují prostřednictvím portálu svoje vzdělávací aktivity.

Více informací najdete na www.novaprofese.cz.