Struktura a orgány OHK

Shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory Domažlice
    Představenstvo Okresní hospodářské komory Domažlice
      Dozorčí rada Okresní hospodářské komory Domažlice
            Úřad Okresní hospodářské komory Domažlice

PŘEDSTAVENSTVO OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY DOMAŽLICE
Předseda představenstva:
Ing. Ludvík Jírovec

Místopředseda představenstva:
Ing. Pavel Svoboda

Člen představenstva:
Ing. Petr Lang
  

DOZORČÍ RADA
Ing. Petr Libra– předseda DR

Mgr. Zdeňka Buršíková

p. Václav Sladký


 ÚŘAD OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY DOMAŽLICE
Ing. Olga Votavová - ředitelka