Poslání a záměry Okresní hospodářské komory Domažlice

namesti 

Okresní hospodářská komora Domažlice byla založena v roce 1993 na základě zákona 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku sdružující na základě dobrovolného členství podnikatelské subjekty okresu. OHK Domažlice je členem Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje. Základním posláním komory je podpora podnikatelských aktivit, prosazování, ochrana zájmů a zajišťování potřeb svých členů ve vztazích k orgánům státní správy a samosprávy.

Jedním z hlavních cílů hospodářské komory je sdružovat podnikatele a firmy regionu a tím vytvořit na zákonné bázi platformu pro prezentaci objektivních požadavků a vzájemnou diskuzi podnikatelských subjektů. Záměrem je vytvořit subjekt fungující na takové úrovni, aby mohl být brán jako faktický reprezentant podnikatelské obce regionu.

Proč být členem Hospodářské komory

  • Hlavním smyslem je hájení zájmů podnikatelů a firem směrem ke státní správě - zlepšování podnikateského prostředí v ČR, snižování byrokratické zátěže podnikání
  • Možnost ovlivňovat podnikatelské prostředí formou připomínkování zákonů, vyhlášek, nařízení a nově vznikající legislativy EU ve prospěch podnikatelů
  • Podpora místních firem, jejich aktivit a spolupráce s komunální samosprávou
  • Zajištění kvalitního informačního servisu prostřednictvím Informačního místo pro podnikatele
  • Podpora technických oborů a učňovského školství
  • Aktuální informace - e-Zpravodaj HK ČR, časopis KOMORA
  • Pořádání odborných seminářů - zvýhodněný účastnický poplatek
  • Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů