Rating MSP Rating malých a středních podniků

ratingmsp

Projekt Hospodářské komory hl. m. Prahy umožňuje podnikatelským subjektům - prostřednictvím sedmibodové stupnice - velice výhodně získat objektivní pohled na jejich ekonomické zdraví harmonizovaný se standardy EU a srovnatelný s pohledem bankovního sektoru.

Komu je Rating MSP určený?

Cílovou skupinou projektu jsou malé a střední podniky, které vedou podvojné účetnictví a mají minimálně rok účetní historie.

Především pro ty podnikatele, kteří chtějí poznat svoji vlastní firmu "zvenčí"!

Dále bude následovat již jen prolink na stránky www.ratingmsp.cz