Aktuality

leták 2015

Na BURZE PRÁCE pracovních příležitostí v Domažlicích se potkali zaměstnavatelé a uchazeči o práci.

Městské kulturní středisko v Domažlicích se stalo místem, kde se dne 22. září 2015 konala BURZA PRÁCE. Akci pořádala Okresní hospodářská komora Domažlice ve spolupráci s Úřadem práce ČR kontaktní pracoviště Domažlice. Smyslem akce bylo pomoci podnikatelům a firmám v regionu, kteří v současné době poptávají nové zaměstnance. Akce se zúčastnilo 15 firem s pestrou nabídkou pracovních příležitostí. Nabízely se pracovní pozice v technických oborech (elektro, svářeči, seřizovači, programátoři a obsluhy CNC strojů), mechaničky brýlové optiky, řidiči motorových vozíků, řidiči nákladních automobilů, skladníci, administrativní pozice a další. Přímo na místě, bez zbytečného stresu již někteří absolvovali přijímací pohovor. Příležitostí pro práci bylo skutečně velké množství, bohužel uchazečů již méně. Okres Domažlice je okres s malým procentem nezaměstnaných, proto zájem nebyl tak velký.

Hlavní myšlenkou Okresní hospodářské komory Domažlice bylo pomoci firmám v regionu, které v současné době trpí nedostatkem pracovníků. Tato akce byla jednou z prvních akcí tohoto druhu. Součástí akce bylo i poradenství od zástupců Úřadu práce ČR. Zájemci se mimo jiné dozvěděli, jak správně napsat životopis, jaké šance mají na trhu práce v rámci jejich současné kvalifikace a praxe, jak efektivně hledat zaměstnání nebo jak může ÚP ČR pomoci prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

Akce je první v regionu a Okresní hospodářská komora Domažlice má zájem podat opětovně pomocnou ruku zaměstnavatelům a uchazečům o práci.

Nabízené pracovní pozice

Domažlický deník 05.10.2015

                                    OD VZDĚLÁNÍ K ZAMĚSTNÁNÍ

                     Okresní hospodářská komora Domažlice pod záštitou starosty města Domažlice pořádá

    9.ročník veřejné prezentace studijních nabídek a pracovních příležitostí pro budoucí učně a studenty pod názvem

     " Od vzdělání k zaměstnání "

Termín konání : 25.11.2015  od 09:00 do 16:00 hodin

Místo konání :  MKS Domažlice.

  WORKSHOP

 NĚMECKÉ PRÁVO – AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PRO ČESKÉ FIRMY A PODNIKATELE

 

Termín  konání :             07. 10. 2015, 09:00 – 12:00 hodin

                                        (08.30 hod. prezentace účastníků)

 Místo konání :                Haltravská 438, 344 01 Domažlice

 Přednáší :                      JUDr. Marcella Pawelka  v českém jazyce

                                       advokátní kancelář působící ve Frankfurtu nad Mohanem, Karpfenweg 24

 Program  

° Platnost německého zákona o minimálních mzdách ve vztahu k českým firmám

° Povinnosti českých firem ve vztahu k německým úřadům při vysílání svých zaměstnanců nebo živnostníků do Německa (nástrahy a sankce, když stanovené povinnosti nejsou splněny)

° Náležitosti smluv mezi českým a německým partnerem (smlouva o díle, smlouva o zastupování, kupní smlouva a všeobecné obchodní podmínky)

° Postup při nezaplacení německého odběratele z důvodu reklamace, opožděné dodávky, škody

° Insolvenční řízení (možnost podání trestního oznámení na jednatele firmy, který na sebe podal insolvenční řízení, možnost věřitele domoci se svého práva proti nově založené firmě, která má stejnou obchodní činnost, jako firma v insolvenci)

° Příslušnost soudů a s tím spojené právní a soudní poplatky

° Diskuze

 Účastnický poplatek :                350,- Kč vč. 21 % DPH pro členy OHK Domažlice

                                                    700,- Kč vč. 21 % DPH pro ostatní účastníky

 Přihlašujte se pomocí závazné přihlášky na email : info@ohkdomazlice.cz nejpozději do 30. 09. 2015

Závazná přihláška 

 

       Okresní hospodářská komora Domažlice

     ve spolupráci s

 Úřadem práce ČR 

 si Vás dovolují pozvat na

  BURZU PRÁCE

 Termín: 22. září 2015

 Čas: od 09:00 do 16:00 hodin

 Místo konání: MKS Domažlice

Leták BURZA PRÁCE

                      Ocenění nejlepších absolventů

Jubilejní 20. ročník Ocenění nejlepších absolventů se bude konat v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně dne 15. 9. 2015

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 405/1
603 00 Brno


 STAŇTĚ SE I VY PARTNEREM

 TÉTO AKCE

Oceňujeme nejlepší absolventy středních odborných škol a podporujeme tak odborné vzdělávání. Osvědčení HK ČR, které je udělováno nejlepším absolventům, dokládá požadovanou kvalitu mladých pracovníků ze strany zaměstnavatelů. Slouží jako doklad o odborných schopnostech absolventa uplatnitelných v praxi.

Slavnostní předávání se koná začátkem každého nového školního roku za přítomnosti významných politických osobností, zástupců vzdělávací sféry, krajů a zaměstnavatelů.

 Střední odborná škola– V případě zájmu školy o zapojení se do projektu Nejlepší absolvent a získání tak čestného uznání za výbornou odbornou přípravu studentů, je nutné, aby se jejich závěrečných zkoušek zúčastnil odborník z praxe.

Firma/Odborník- Úroveň odborného výcviku a kompetencí absolventa je garantována potvrzením pověřeného odborníka HK ČR, který se účastní závěrečných zkoušek. Odborník z praxe vychází z řad zaměstnavatelů, kteří svým zapojením zdůrazňují svůj zájem o kvalitu absolventů vstupujících na trh práce.

Hodnocení – Přísná kritéria pro výběr absolventů předchází jednotnému zadání závěrečných zkoušek, kterým se v současné době řídí střední školy po celé České republice.

Slavnostní předávání osvědčení– Absolventi, kteří splní stanovená kritéria ověřená odborníkem z praxe, získávají osvědčení HK ČR, které přebírají z rukou jejího prezidenta.

Cíle akce
1. Podpora odborného vzdělávání
2. Propojení středních odborných škol a zaměstnavatelů.
3. Kooperace firem v odborné přípravě studentů.
4. Ověřování získaných kompetencí v souladu s požadavky praxe.
5. Oceňování výsledků nejlepších absolventů, odborné přípravy škol a podpory rodinných příslušníků.
6. Součinnost při uplatnění oceněných absolventů vstupujících na trh práce.

ZMĚNA TERMÍNU

rádi bychom Vás informovali o změně termínu konání Shromáždění delegátů. Setkání se bude konat ve středu 29.dubna 2015.

Doufáme, že Vám tato změna nezpůsobí problémy.

Děkujeme za pochopení.

 

Shromáždění delegátů

Okresní hospodářská komora si Vás dovoluje pozvat na „Shromáždění delegátů“.

Setkání se uskuteční v úterý 28. dubna 2015 od 16:00 hodin v budově bývalé OZS (Haltravská 438).

Těšíme se na Vaši účast.

BUSINESS SNÍDANĚ

Business snídaně se zástupci Okresní hospodářské komory Domažlice se uskutečnila 20. března 2015 v zasedacím sálu Městského úřadu v Domažlicích.

Jednání se zúčastnili starosta Ing. Miroslav Mach, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast regionální rozvoj, fondy EU a informatiku Ivo Grüner, a dále náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav Bauer, kteří přítomným představili plány města, kraje a nové plánovací období pro čerpání dotací EU. Pozvání též přijal poslanec Parlamentu ČR Jan Látka.

Starosta Ing. Miroslav Mach přivítal pozvané jednatele či zástupce firem a starosty obcí. Ve své úvodní řeči zmínil 3 nejdůležitější projekty, které bude město Domažlice realizovat v roce 2015, a sice přestavbu radnice, pivovaru a bazénu.

Po úvodním slovu pana starosty se chopil slova náměstek hejtmana Ivo Grüner, který hovořil o uplynulém plánovacím období ROP a také o plánech na to nové plánovací období 2014-2020. V novém plánovacím období by měly peníze EU v Plzeňském kraji putovat do vybavení základních a středních škol.

Říkat, že silniční síť v Plzeňském kraji je v ideálním stavu skutečně nelze konstatoval náměstek hejtmana Jaroslav Bauer. Zástupcům OHK Domažlice objasnil investiční priority v oblasti dopravy a plánované opravy pozemních komunikací. Plzeňský kraj bude celkem v roce 2015 investovat do oprav silnic druhé a třetí třídy více než miliardu korun.

Dalším diskuzním tématem bylo vzdělávání, především nedostatek studentů technických oborů. Je patrné, že zájem o technické vzdělávání se postupně zvedá. Na jednání zazněly náměty na podporu zvýšení zájmů žáků studovat technické obory, a také navázání spolupráce a zapojení firem.

Všichni přítomní se na závěr shodli na podpoře návratu k přijímacím zkouškám a navrhované změně financování školství.