Akce a semináře

Seminář - Datové schránky

Dne 29. června 2009 se bude konat odborný seminář Datové schránky.

Bližší informace a pozvánku naleznete v příloze.

příloha: Seminar 29.6.2009.pdf

Seminář - Fotovoltaické elektrárny a jejich financování

Dne 2. června 2009 se bude konat odborný seminář na téma " Fotovoltaické elektrárny a jejich financování".

Bližší informace a pozvánku naleznete v příloze.

příloha: Seminar 2.6.2009.doc

Seminář - Možnosti ve financování podnikání - cesty vedoucí k překonání finanční krize a úspěšné realizaci podnikatelských záměrů

Dne 30. dubna 2009 se bude konat v zasedací místnosti České spořitelny a.s. v Domažlicích seminář, který pořádá OHK Domažlice ve spolupráci s ČMZRB, CzechInvestem a ČS, a.s.

Bližší informace a pozvánku naleznete v příloze.

příloha: Seminar 30.4.2009.pdf

Seminář - Aplikace § 209 Zákoníku práce v praxi a projekty MPSV - "VZDĚLÁVEJTE SE !"

Dne 15. dubna 2009 se bude konat v zasedací místnosti Úřadu práce v Domažlicích odborný seminář, který pořádá OHK Domažlice ve spolupráci s právním oddělením ÚP v Domažlicích.

Bližší informace a pozvánku naleznete v příloze.

příloha: Seminar UP 15.4.2009.doc

Setkání firem technických oborů

Dne 19.3.2008 se koná od 13 hodin v zasedací místnosti Úřadu práce v Domažlicích setkání firem technických oborů s odbornými školami.

Akce je pořádána pod patronací Okresní hospodářské komory v Domažlicích a Úřadu práce v Domažlicích za účelem společného postupu při řešení problematiky učňovské mládeže.

Setkání firem z oboru stavebnictví

Dne 19.2.2008 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu práce v Domažlicích se bude konat setkání firem oboru stavebnictví a souvisejících oborů s odbornými školami. Toto setkání je pořádáno za účelem společného postupu při řešení problematiky učňovské mládeže.
Akce se koná pod patronací Okresní hospodářské komory Domažlice a Úřadu práce v Domažlicích.

Od 1.6.2006 - Elektronický požadavek InMP

Od června 2006 mají podnikatelé možnost zadávat své požadavky na Informační místa pro podnikatele prostřednictvím webu http://inmp.komora.cz.
Svůj požadavek tak mohou zadat kdykoliv během 24 hodin.