Předběžné harmonogramy výzev na programovací období 2014-2020

Související soubory

IROP
Dokument MS Excel OpenXMLXLSX | 19,85 kBuložit
OP D
Dokument MS Excel OpenXMLXLSX | 13,26 kBuložit
OP PIK
Dokument MS Excel OpenXMLXLSX | 19,71 kBuložit
OP PPR
Dokument MS Excel OpenXMLXLSX | 13,07 kBuložit
OP R
Dokument MS Excel OpenXMLXLSX | 11,29 kBuložit
OP VVV
Dokument MS Excel OpenXMLXLSX | 27,74 kBuložit
OP Z
Dokument MS Excel OpenXMLXLSX | 24,02 kBuložit
OP ZP
Dokument MS Excel OpenXMLXLSX | 22,92 kBuložit
PRV
Dokument MS Excel OpenXMLXLSX | 21,09 kBuložit

Předběžné harmonogramy výzev těchto programů:

Integrovaný regionální operační program
Operační program Doprava
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Operační program Praha
Operační program Rybářství
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Operační program Zaměstnanost
Operační program Životní prostředí
Program rozvoje venkova

Aktuální výzvy z programů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace naleznete po tímto odkazem:http://www.czechinvest.org/aktualni-vyzvy
 

Aktuální výzvy v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost naleznete pod tímto odkazem:http://www.esfcr.cz/modules/calls/
 

Aktuální výzvy z operačních programů podporujících mimojiné rozvoj venkova a podnikání v malých obcích naleznete pod odkazem zde:
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/hlavni_stranka 
 

Aktuální výzvy v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod, který podporuje mimo jiné podnikání v cestovním ruchu naleznete pod odkazem zde:
http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/aktualni-vyzvy
 

Aktuální výzvy z Fondu Vysočiny naleznete pod odkazem zde:
http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/index.php?typ=akt