Struktura a orgány OHK

Shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory Domažlice
    Představenstvo Okresní hospodářské komory Domažlice
      Dozorčí rada Okresní hospodářské komory Domažlice
            Úřad Okresní hospodářské komory Domažlice

PŘEDSTAVENSTVO OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY DOMAŽLICE
Předseda představenstva:
Ing. Ludvík Jírovec

Místopředseda představenstva:
Ing. Pavel Svoboda

Členové představenstva:
Mgr. Zdeňka Buršíková
Ing. Petr Lang
   p. František Hrbáček

DOZORČÍ RADA
Mgr. Václava Váchalová – předsedkyně DR
Ing. Petr Libra
   p. Josef Štengl

ÚŘAD OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY DOMAŽLICE
Olga Votavová - ředitelka